Urubuga Amabwiriza yo Gukoresha

1. Ingingo

Mugihe winjiye kururu rubuga, rushobora kuva kuri http://rw.lscnet.net, uba wemeye kugengwa naya Mabwiriza agenga imikoreshereze yurubuga kandi ukemera ko ushinzwe amasezerano namategeko yose akoreshwa. Niba utemeranya na rimwe muri aya magambo, urabujijwe kwinjira kururu rubuga. Ibikoresho bikubiye kururu Rubuga birinzwe nuburenganzira nubucuruzi bwamategeko.

2. Koresha Uruhushya

Uruhushya rutangwa gukuramo by'agateganyo kopi y'ibikoresho kurubuga rwa Umukoresha kurubuga rwumuntu ku giti cye, rudandaza rwinjira gusa. Ngiyo gutanga uruhushya, ntabwo ihererekanyabubasha, kandi munsi yuru ruhushya ntushobora:

Ibi bizareka Umukoresha birangire nyuma yo kurenga kuri kimwe muribi. Iyo urangije, uburenganzira bwawe bwo kureba nabwo buzahagarikwa kandi ugomba gusenya ibikoresho byose byakuweho ufite niba byacapwe cyangwa muburyo bwa elegitoronike. Aya Masezerano ya Serivisi yashyizweho hifashishijwe Amabwiriza ya Generator ya serivisi .

3. Kwamagana

Ibikoresho byose kurubuga rwa Umukoresha byatanzwe "nkuko biri". Umukoresha nta garanti itanga, ishobora kugaragazwa cyangwa yerekanwe, bityo ikanga izindi garanti zose. Byongeye kandi, Umukoresha ntagaragaza ibyerekeranye nukuri cyangwa kwiringirwa kwifashisha ibikoresho kurubuga rwayo cyangwa ubundi buryo bujyanye nibikoresho cyangwa imbuga zose zifitanye isano nuru rubuga.

4. Imipaka ntarengwa

Umukoresha cyangwa abayitanga ntibazaryozwa ibyangiritse byose bizavuka mugukoresha cyangwa kudashobora gukoresha ibikoresho kurubuga rwa Umukoresha, kabone niyo Umukoresha cyangwa uhagarariye uruhushya rwuru rubuga yabimenyeshejwe , mu magambo cyangwa mu nyandiko, y'ibishoboka byo kwangirika. Ububasha bumwe ntibwemerera kugarukira kuri garanti ziteganijwe cyangwa kugarukira kubyo wangiritse kubwimpanuka, izo mbogamizi ntizishobora kukureba.

5. Gusubiramo na Errata

Ibikoresho bigaragara kurubuga rwa Umukoresha birashobora kuba birimo amakosa ya tekiniki, iyandika, cyangwa ifoto. Umukoresha ntizemeza ko kimwe mubikoresho biri kururu Rubuga ari ukuri, byuzuye, cyangwa bigezweho. Umukoresha irashobora guhindura ibikoresho bikubiye kurubuga rwayo igihe icyo aricyo cyose nta nteguza. Umukoresha ntabwo yiyemeje kuvugurura ibikoresho.

6. Ihuza

Umukoresha ntabwo yasuzumye imbuga zose zahujwe nUrubuga rwayo kandi ntabwo ashinzwe ibikubiye kurubuga urwo arirwo rwose. Kuba hari aho bihurira ntabwo bivuze ko byemejwe na Umukoresha byurubuga. Gukoresha urubuga urwo arirwo rwose ruhujwe ni mukoresha wenyine.

7. Amategeko yo gukoresha Urubuga Guhindura

Umukoresha irashobora gusubiramo aya mabwiriza yo gukoresha kurubuga rwayo igihe icyo aricyo cyose atabanje kubimenyeshwa. Ukoresheje Uru Rubuga, wemera kugengwa nuburyo bugezweho bwaya Mabwiriza agenga imikoreshereze.

8. Amabanga yawe

Nyamuneka soma Politiki Yibanga yacu.

9. Amategeko agenga

Ikirego cyose kijyanye nUrubuga Umukoresha kigengwa n amategeko yishoka hatirengagijwe kuvuguruzanya kwamategeko.